За реклама

Към момента сайта разполага със 5 позиции за фиксирани рекламни банери

 

позиция 1 – 300 х 250 px
Показва се във всяка публикация в слайдера менюто в дясно – импресии 24 000

 

позиция 2 – 800 х 300 (728 х 90) px
Показва се във всяка публикация след втория параграф – импресии 57 000

 

позиция 3 – 800 х 300 (728 х 90) px
Показва се във всяка публикация след шестия параграф – импресии 18 000

 

позиция 4 – 800 х 300 (728 х 90) px
Показва се във всяка публикация след деветия параграф – импресии 8 000

 

позиция 5 – 800 х 300 (728 х 90) px
Показва се във края на всяка публикация след бутоните за споделяне и коментарите  – импресии 54 000

 

Възможни са и всякакви други рекламни формати, брандиране, рекламни публикации – за допълнителна информация и реклама кликнете тук

 

Copy link